Nyhetsgrupper

Litt mimring

Lokalforeningen i Trondheim vedtok i 2017 at de ikke lenger ønsker å være en del av den felles Seniorforeningen i EVRY og derfor har etablert egen webside, se http://seniorforeningen.no/. Alle oppdateringer for Trondheim skjer her.

Organisasjonsnummer: 997804643  .