Nyhetsgrupper

Litt mimring

«Føre var – om eldre og trygghet»

Torsdag 28. april 2016 har vi medlemsmøte og foredrag om «Føre var  –  om eldre og trygghet!».

Det er Dag Eriksen fra Stovner politi som kommer til oss for å orientere og gi gode råd om hvordan vi kan sikre oss mot de mulige og til dels (for oss) usynlige farer vi utsettes for i hverdagen.

Vi har medlemsmøte etter foredraget (som tar ca en time) og vil da orientere om:

  1. Styrets arbeid og planer
  2. Orientering om kommende aktiviteter
  3. Spørsmål og svar

Dette møtet faller på siste torsdagen i måneden, så da kombinerer vi med at vi denne gangen møtes på Kafe Asylet,Grønland 28,0188 Oslo (Like ved Grønland T-bane st)

Se nærmere om Asylet og meny her : http://www.asylet.no/

Asylet tidligere

Bygningen er fra ca 1740.

Opplegget for torsdagen:

1630- 1700:

  1. Bestilling/servering av drikke før foredraget (til å fortæres under foredraget)
  2. Bestilling av smørbrød/varm mat etc som blir servert rett etter foredraget

Det gis en rabatt på kr 50 ved bestilling av mat!

1700 –          Føre var  –  om eldre og trygghet, ved Dag Eriksen – Stovner politi

1800-           Medlemsmøte og bespisning uten tidspress

Vi håper du setter av tid til dette møtet, både for å møte venner og ikke minst få litt kunnskap om hvordan sikre oss mot de uheldige situasjoner som vi eldre kan utsettes for, og som det skrives om i våre aviser.