Nyhetsgrupper

Litt mimring

Vi inviterer til medlemsmøte tirsdag 11. oktober 2016 kl 1630 på Asylet, Grønland 28, Oslo

Det er mange forhold å ta hensyn til når en ønsker å fordele verdier. Nye familiekonstellasjoner og lovendringer krever at en holder tunga rett i munnen, om en skal oppnå det en egentlig ønsker. Det er mange fallgruver som kan unngås ved å gjøre seg kjent med hvordan samfunnet har regulert hva som er mulig og ikke.

Vi inviterer til medlemsmøte med et lite kurs der blant annet følgende temaer blir gjennomgår:

–          Bør jeg overføre eiendeler og penger nå, eller bør jeg vente?

–          Hvordan begrense familiens skatte- og avgiftsbelastning?

–          Hva tar kommunen dersom jeg trenger sykehjemsplass?

–          Muligheter og begrensninger når man sitter i uskifte

–          Hva kan reguleres ved testament?

–          Kombinasjoner av avtaler og testament

Kurset varer ca 1 time og holdes av advokat Marte Lundh fra LYNX Advokatfirma DA. Hun vil være sammen med oss også etter kurset og svare på individuelle spørsmål.

Opplegget for dagen:

1600 – 1630: 1) Bestilling/servering av drikke før foredraget (til å fortæres under foredraget) og   2) bestilling av smørbrød/varm mat etc som blir servert rett etter foredraget

Det gis en rabatt på kr 50 ved bestilling av mat!

1630 – 1730: Hvordan planlegge slik at våre verdier deles på best mulig måte og konflikter  unngås?

1730 –   ….. : Medlemsmøte og bespisning uten tidspress

-Orientering om styrets arbeid og planer

-Individuelle samtaler med advokaten om forhold gjennomgått på kurset

Vi håper du setter av tid til dette møtet, både for å møte venner og ikke minst få litt kunnskap om begrensninger og muligheter for det som angår vår hverdag fremover når det gjelder å dele verdier.

Vel møtt til medlemsmøte med et tema vi tror er veldig aktuelt for alle og i alle aldre!