Nyhetsgrupper

Litt mimring

 

Seniorforeningen er medlem i PFO, Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim. PFO har inngått mange avtaler med næringslivet i Trondheim, og du finner en oversikt over dem på

PFOs egen hjemmeside