Nyhetsgrupper

Litt mimring

 

Som medlem i Seniorforeningen i EVRY opprettholder du rettigheten til å  leie firmahyttene. Les mer i menyen til venstre.

Hvis du er medlem i Lokalavdeling Trondheim, har du også tilgang til de rabattordninger som er inngått av Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim (PFO). Husk medlemskortet fra PFO.

Hvis du er medlem i Lokalavdeling Oslo, er du også medlem i Pensjonistforbundet og kan benytte deg av de fordeler de tilbyr.