Nyhetsgrupper

Litt mimring

Odd Grann 2015Bruk dagen i dag og tenk fremtid, du blir det du tenker!

Dette var Odd Granns slagord da han holdt foredrag med tittelen
«Pensjonistenes muligheter og utfordringer i dagens Norge».

Odd Grann var generalsekretær i Røde Kors i 11 år, og frivillig i samme organisasjon i 60 år! Senere var han tilknyttet FNs utviklingsprogram for eldre og funksjonshemmede i utviklingsland med sete i Geneve og København. Nå representerer, og ivaretar Grann de eldres interesser og muligheter i Oslo som leder av Det sentrale eldreråd i Oslo.

Han mener frivillighet, aktivitet og sosial kontakt er helsebringende og legger liv til de årene som har blitt lagt til i livet.

Odd Grann holdt et fascinerende foredrag, der han understreket at eldre ikke er en belastning, men en ressurs. Han avsluttet med –Vær aktiv og slutt å si : Jeg er for gammel til det!

De 35 deltakerne koste seg med Pizza i et intimt og koselig møtelokale hos Peppes Pizza i Stortingsgaten.

bilde3grann (2)bilde4grann (2)bilde2grann (2)

Påmeldte:
Brit og Jan Solberg, Arild Pedersen, Berit Martinsen, Chris og Ellen Garmann,  Anne-Grete og Bjørn Falkø, Wenche Bøås, Harald Eide,  Jan Berg Jansen og Inger Rødland Jansen, Kjell Dølven, Alf Wexelsen, Hans Kristian Vold, Berit Nilsen, Wenche og Per Sørensen, Berit Oppedal, Berit Hvam, Roger Yttervik, Ragnvald Knutsen, Kikik Bålsrud, Terje Fiskum, Jan Inge Bronken, Bente Lill Wilhelmsen, Vidar Løvik, Turid og Owe Tosterud, Anne Lise Aspengren, Øivind Adde, Anne og Aage Gruehagen.