Nyhetsgrupper

Litt mimring

Disen gård

Seniorforeningen i EVRY, Oslo, feiret 10-års jubileum 18. august 2016 med grillfest og faglig påfyll i flott sensommervær på Disen gård. Aldri har vi hatt så mange deltakere og det var veldig bra. Før det faglige foredraget av Jarle Holm (Financial Services)om digital transformasjon fikk alle som ønsket det en ventepølse og noe godt å drikke.

Digitalisering er så mye mer enn det datatekniske, for det berører alle områder vi er i kontakt med våre omgivelser og hvordan denne kontakten skjer.

Hva er digital transformasjon? (definisjon fra Trine Larsen blogg:)
Folk flest forventer å få sine behov løst gjennom digitale grensesnitt. Tenk bare på hvordan vi i dag kjøper banktjenester, reiser, musikk og film, og hvor fort disse vanene endrer seg. Dialogen med forbrukeren endres hele tiden, tar nye former og forbrukermakten øker. Alt dette krever nye måter å drive virksomhet på. Digital transformasjon handler nettopp om hvordan organisasjoner tilnærmer seg endringene og nyttiggjør seg mulighetene som følger med.

Jarle fortalte hvordan EVRY nå møter disse utfordringene

Så ble det tid for herlig grillmat der Arild var grillchef med flere hjelpere for å sikre tilbehør av det grønne så vel som av det som kommer fra vann, øl og vin!

Selve feiringen av 10-årsjubileet skulle være uformelt og det ble det. Leder, Vidar Løvik, fortalte om bakgrunnen for opprettelsen og litt om hva soCAM00730 (1)m har skjedd disse 10 årene. Vi har hatt en økende oppslutning, spesielt de to siste årene, og aktivitetsnivået er meget høyt. Vi har så å si hver måned et faglig eller kulturelt tiltak med ganske bra oppmøte, som vi ønsker skal øke. En av utfordringene er å få flere til å engasjere i selve arbeidet i foreningen. Nå er det lagt til rette med gode rutiner så det bør være enkelt å hoppe inn i et verv. De første 8 årene er det 4-5 personer som har gått igjen i ulike roller og de har gjort en flott innsats, men over tid må flere engasjere seg.

Siste faglige innslag var fra Trond Vinje (HR-direktør EVRY) som orienterte om status og utvikling for EVRY. Her fikk vi fin oversikt over hvor EVRY tar veienGrillfest Trond og hvor de nå er etablert med egne selskaper (bl.a. India, Litauen og Ukraina). Kompetanse er kritisk og det vil derfor alltid være en viss turnover fremover. EVRY står foran spennende utfordringer fremover og som flere av medlemmene våre ga uttrykk for var interessante å få høre om.

Vi avsluttet med kaffe, gode kaker og vinlotteri!

Takk til alle gode hjelpere (det var mange) som bidro med innkjøp av mat, drikke, kaker samt forberedelse og rydding i etterkant. Det gjør seg ikke selv!


Vi inviterer til

Jubileums- og sensommerfest 18/8 kl. 18.00

på Disen gård ligger i Kolderups vei 23 i Oslo (se kart nedenfor).

Det blir som tidligere år servert grillmat, vin, øl, mineralvann, kaffe, og kaker. Vi avslutter med det sedvanlige  vinlotteriet.

Siden vi skal feire foreningens 10-års-jubileum har vi invitert to gjester fra EVRY.

Jarle Holm fra Financial Services er den første som er klar med dette foredraget.

Digital transformasjon, men hva kommer etterpå
– Alle snakker om digital transformasjon, men hva er det egentlig og hva kommer etterpå
– Hva gjør EVRY for å vinne i denne nye virkeligheten

Vi regner også med å få med en representant fra HR og vi kommer tilbake med endelig program.

Påmelding sendes garmannchris@gmail.com innen 10. august.

Egenandel kr. 100 per deltaker betales til Seniorforeningen i EVRY konto 50820639496. Husk å skriv navnet ditt i meldingsfeltet.

Hilsen
Styret

Disen gård - kart