Nyhetsgrupper

Litt mimring

Sammensetningen reguleres av Seniorforeningens gjeldende vedtekter § 5.

Leder Anne Lise Aspengren  –  leder for den største lokalforeningen
Nestleder/sekretær Bjørn Ranum  –  leder for den nest største lokalforeningen
Kasserer Kristin Baalsrud  –  kasserer i den største lokalforeningen
Styremedlem Nils Jørgen Aunaas  –  kasserer i den nest største lokalforeningen
Øvrige styremedlemmer  –  lederne i de øvrige lokalforeningene

Varamedlemmer:

For Leder: Øivind Adde
For Nestleder: Trond Tagseth
For Kasserer: Kjell Dølven
For Styremedlem: Bjørn Steen