Nyhetsgrupper

Litt mimring

SOMMERFEST I SENIORFORENINGEN I EVRY, OSLO

20. august kl. 18:00

er du invitert til sensommerfest på Disen gård, Kolderupsvei 23, 0587 Oslo.

Vi satser på fint vær og tar grillen i bruk! Skulle værgudene svikte så satser vi på «innemat». Drikke kan kjøpes på stedet – vin, øl, mineralvann.

Vi vil selvfølgelig ha vår vanlige utlodding.

Egenandel kr. 100,00 betales til konto 5082 06 39496. Merk betalingen «sommerfest».

Påmelding med drikkeønske innen 15. august til Arild Pedersen (arild.pedersen.tbg@gmail.com)

Hilsen Styret

Disen gård