Nyhetsgrupper
Litt mimring

Årsmøte avholdes mandag 20. januar kl. 17, på Cafe Asylet. E-post med mer utførlig informasjon er sendt til alle medlemmene. Seniorforeningen spanderer 50 kr. til bidrag mat for deg som spiser. Se også Facebook.
Meld gjerne fra om du kommer. Spørmål rettes til Vidar Løvik.
Hjertelig velkommen!