Nyhetsgrupper
Litt mimring

Siste samling i år
Eilifs Landhandel (ved Bristol Hotell) torsdag 30. november kl. 15.
Ta en tur og nyt førjulsdagene i Oslo sentrum.
Her kan du møte gamle venner og bekjente.