Nyhetsgrupper
Litt mimring

Kjære medlemmer!

Nok et år med stor aktivitet og veldig bra engasjement fra dere, er nå snart ved ende.

De som har stått for arrangementene har fått gode tilbakemeldinger, og det settes pris på. Det kommer snart en ny oversikt over aktiviteter/utflukter for 2018, og vi håper riktig mange vil delta.

Husk å notere årsmøtet torsdag 15. februar 2018! Som tidligere år blir det ute hos EVRY på Fornebu. Vi starter sannsynligvis kl 1530, men dere skal få nærmere info om endelig tid og ellers om program.

Takk til alle dere medlemmer for et bra år og nye medlemmer som har ført oss over 200 streken!

En stor takk til de som har sørget for utflukter, arrangementer, vært grillmestere og servitører!

Med ønske om en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Hilsen

Vidar Løvik

Leder